ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด นั่งกระเช้านองปิง 3D2N (OCT-DEC16) 15,999.-
รหัสทัวร์
     HK CX-14/WS
ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 9 วัด นั่งกระเช้านองปิง 3D2N (OCT-DEC16) 15,999.-
สายการบิน
     Cathay pacific Airways
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     15,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ทัวร์ฮ่องกง ไหว้พระ 6 วัด ช้อปปิ้ง Avenue of Star & Symphony of Lights ไหว้พระ 3 วัด ช้อปปิ้ง
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     27 มี.ค. 60 1 วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ  ฮ่องกง

  

13.00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4ประตู6เคาน์เตอร์Mสายการบินคาเธย์แปซิฟิคเจ้าหน้าที่บริษัทฯให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

14.55 น.  ออกเดินทาง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบิน CX654 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

18.45 น.  ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย นำท่านสู่ฝั่งเกาลูน ฮ่องกงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยอยู่ติดกับมณฑลกว่างตง(กวางตุ้ง)โดยมาเก๊าอยู่ทางฝั่งตะวันตกห่างไปราว61กิโลเมตรฮ่องกงเดิมเป็นเพียงหมู่บ้านประมงเล็กๆแห่งหนึ่งในเขตอำเภอซินอันเมืองเซินเจิ้นหลังจากจีนพ่ายแพ้ในสงครามฝิ่นเกาะฮ่องกงและเกาลูนจึงถูกครอบครองโดยอังกฤษในปี1842และ1860ตามลำดับต่อมาภายหลังในปี1898อังกฤษได้ทำสัญญา‘เช่าซื้อ’พื้นที่ทางตอนใต้ของลำน้ำเซินเจิ้นซึ่งปัจจุบันเรียกว่า‘เขตดินแดนใหม่’รวมทั้งเกาะรอบข้างซึ่งมีอาณาบริเวณกว้างใหญ่กว่าเมื่อครั้งอังกฤษเข้ายึดครองในสมัยสงครามฝิ่นเกือบสิบเท่า 

ค่ำ รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

 พักที่ PANDA HOTEL / PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า

2 วันที่สอง  ไหว้พระ 6 วัด ช้อปปิ้ง Avenue of Star & Symphony of Lights           

 

 

 เช้า รับประทานอาหาร แบบติ๋มซำ  ณ ภัตตาคาร
นำท่านไปไหว้เจ้าแม่ทับทิม ที่วัดเทียนโห่วTin Hua Tmeple Shuan Wan(1)เพื่อช่วยคุ้มครองการเดินทางให้ปลอดภัย หรือเรียกว่าเทพธิดาแห่งสรวงสวรรค์ หรือเทพีแห่งท้องทะเล มีความสามารถพิเศษเหนือธรรมชาติ ท่านจะปกป้องชาวประมงให้รอดพ้นจากพายุและความหายนะทางทะเล นำท่านไหว้เทพเจ้าประจำตัวที่วัดหยู่นหยู่น Yuen Yuen Institute (2)สักการะพระบรมศาสดาของพุทธ เต๋า และขงจื้อ ไหว้ไท้ส่วยเอี้ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา ในวัดที่มีฮวงจุ้ยดีที่สุดแห่งหนึ่งของฮ่องกง และถือว่าเป็นศูนย์รวมทางศาสนาขนาดใหญ่เพราะเป็นวัดเดียวในฮ่องกงที่บูชาศาสนาพุทธเต๋าและขงจื้อจุดเด่นอยู่ที่วิหารหรือหอฟ้าสร้างด้วยหินธรรมชาติด้านหลังเพื่อรับพลังมังกรจากภูเขาด้านซ้ายขวาโอบล้อมด้วยมังกรเขียวเป็นวัดที่สวยงามและมีขนาดใหญ่ อยู่บริเวณเนินเขาใกล้หมู่บ้านโลไว และวัดนี้เคยเป็นสถานที่ถ่ายทำละครกี่เพ้าอีกด้วยนำท่านไปไหว้หลวงพ่อแชกง ที่วัดแชกงหมิง หรือวัดกังหันนำโชค (3) ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง และวัดแชกง ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิตด้วยกันทั้งสิ้น นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมนำท่านไปไหว้เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ Kun Im Temple (4) เป็นวัดเจ้าแม่กวนอิมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในฮ่องกง ขอพรเจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์แห่งความเมตตา ช่วยคุ้มครองและปกปักรักษา

 

 เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

นำท่านไปไหว้เจ้าพ่อกวนอู Kuan Au Temple ที่ฝั่งฮ่องกง (5) ท่านเจ้าพ่อกวนอูเป็นสัญลักษณ์ของความเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวองอาจไม่ครั่นคร้ามต่อศัตรู ท่านเป็นคนจิตใจมั่นคงดั่งขุนเขามีสติปัญญาเลอเลิศมากและไม่เคยประมาทการบูชาขอพรท่านก็หมายถึงขอให้ท่านช่วยอุดช่องว่างไม่ให้เพลี่ยงพล้ำแก่ฝ่ายตรงข้ามและให้เกิดความสมบูรณ์ด้วยคนข้างเคียงที่ซื่อสัตย์หรือบริวารที่ไว้ใจได้นั่นเองนำท่านเดินทางสู่หาดทรายรีพลัสเลย์ไปไหว้เจ้าแม่กวนอิม(6)พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตาที่นี่มีชื่อเสียงในเรื่องของการของบุตรไหว้ไฉ่ซิ้งเอี้ยขอพรโชคลาภตลอดปีและข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น3ปีอิสระช้อปปิ้งที่ย่านจิมซาจุ่ยถนนนาธานซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมสินค้าแบรนด์เนมจากทั่วทุกมุมโลกท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าประเภทต่างๆอย่างเต็มอิ่มจุใจไม่ว่าคุณจะมีรสนิยมแบบไหนหรืองบประมาณเท่าใดศูนย์การค้าชั้นเลิศของฮ่องกงมีทุกสิ่งที่คุณต้องการศูนย์การค้าที่กว้างขวางเหล่านี้เป็นแหล่งรวมห้องเสื้อที่จำหน่ายสินค้าแบรนด์เนมของดีไซเนอร์นานาชาติชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกอีกทั้งยังเป็นที่ที่คุณสามารถจะอิ่มเอมกับอาหารชั้นเลิศบรรยากาศหรูเลือกอร่อยกับร้านอาหารรสเด็ดของฮ่องกงหรือเลือกช้อปปิ้งที่โอเชี่ยนเทอร์มินัลแหล่งรวมสินค้าBrandNameชั้นนำที่มีให้เลือกชมและช้อปมากกว่า700ร้านอาทิESPRIT,EMPORIO ARMANI, GIORGIO, ARMANI, DKNY, MARK & SPENSOR ของฝากคุณหนูที่ Toy’s Us สำหรับท่านที่ไม่ชอบช้อปปิ้งก็สามารถเดินไปที่ถนน Avenue of Star ท่านจะได้พบกับรอยประทับมือของบุคคลที่มีชื่อเสียงและเป็นแรงบันดาลใจของโลกฮอลลีวู้ดตะวันออก อาทิ ฉีเคอะ, เหลียงเฉาเหว่ย, จางม่านอวี้, เจ็ท ลี, มิเชล โหย่ว ยังไม่รวมถึงคนดังอื่นๆ ที่ได้ประทับรอยมือลงบนพื้นซีเมนต์ พร้อมชมโชว์ยิงแสงเลเซอร์ประกอบแสงเสียงสุดตระการตาตอบโต้กันตามจังหวะเสียงเพลงSymphony of Lights ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น.ทุกค่ำคืนการแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาซึ่งเป็นการแสดงแสงและเสียงครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆแสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง 

เย็น รับประทานอาหาร***อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย*** 

 พักที่ PANDA HOTEL / PENTA HOTEL หรือเทียบเท่า

3 วันที่สาม  ไหว้พระ 3 วัด ช้อปปิ้ง กรุงเทพฯ         

 

 

 เช้า รับประทานอาหาร แบบติ๋มซำ  ณ ภัตตาคาร
นำท่านไหว้เจ้าพ่อหวังต้าเซียน (7)คนจีนกวางตุ้งจะเรียกวัดนี้ว่าหว่องไท่ซิน เป็นวัดเก่าแก่อายุกว่าร้อยปี มีชื่อเสียงในเรื่องของสุขภาพ แวะชมสินค้าโอท๊อปของจีนร้านหยกซึ่งคนจีนถือเป็นเครื่องรางและเครื่องประดับติดตัวนำท่านไหว้ที่วัดชีชิหลินChiLinNunnery(8)สักการะพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์และเทพยดาสำคัญต่างๆในสำนักชีของพระพุทธศาสนามหายานที่ใหญ่สุดในภูมิภาคเอเชีย

 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
นำท่านไหว้พระใหญ่วัดโป่หลิน (9) ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะลันเตา ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต องค์พระสร้างจากการเชื่อมแผ่นสัมฤทธิ์ถึง 200แผ่น หนัก250 ตันและสูง 34 เมตร องค์พระหันพระพักตร์ไปยังเนินเขาเบื้องล่างบริเวณทะเลจีนใต้ นำท่านนั่งกระเช้า Ngong ping 360 จากตุงชุงสู่ที่ราบนองปิง เป็นกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ท่านจะได้ชมทิวทัศน์รอบตัว 360 องศาของเกาะลันเตา (กรณีกระเช้าปิดจะใช้รถโค้ชขึ้นแทน) และอิสระให้ทุกท่านช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่ City gate Outlet เป็นตึกที่ขายแต่สินค้าราคาลดพิเศษ 50-80% ขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา มีอยู่ 70 กว่ายี่ห้อ เช่น Nike, Adidas, Roots, Puma, Bally, AX, DKNY, CK, Kate Spade, Club 21, Pedder Warehouse, Polo, Samsonite, Crocs สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน  ***กรุณาตรงต่อเวลานัดหมาย***

21.25 น.  ออกเดินทางโดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX617 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

23.15 น.  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ 
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม) 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้ 
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์) 
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าทิปไกด์และคนขับรถรวมทั้งหมด 90 HKD 
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. 
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
เงื่อนไขการจอง
 • มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
เงื่อนไขการยกเลิก 
 • กรณียกเลิกการเดินทางไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณี
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงท่องเที่ยวฮ่องกงแพคเกจทัวร์ฮ่องกง บริษัททัวร์ฮ่องกง


HongkongTourHoliday.Com ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่  อาทิ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ   Android


สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2560 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2017 EDC Travel Plus Co., Ltd. All right reserved

offline Close

Image