กระเช้านองปิง 360 แจ้งปิดทำการเพื่อซ่อมบำรุง วันที่ 1 - 5 กันยายน 2559
(แจ้งปิดโดย Ngong Ping 360 อาจมีการเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
 
ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป เซินเจิ้น จูไห่ ต้องใช้วีซ่าเดี่ยวจากไทยเท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมCLICK 
กต. ระบุ ตม.จีน ระงับ VISA ON ARRIVAL แบบกะทันหัน 22 ประเทศ รายละเอียดเพิ่มเติมCLICK
 
 
โปรแกรมทัวร์ฮ่องกง
รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 70 รายการ 
รหัสทัวร์
     HK PK-1/EDC
ทัวร์
     PACKAGE A ฮ่องกง นองปิง แฮปปี้พลัส 3D2N 3,299.-
สายการบิน
     package tour
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2คืน
ราคาเริ่มต้น
     3,299 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ฮ่องกง วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านสมุนไพร เลือก 1 ใน 2 ออฟชั่น นี้ Open Top Bus / หรือ นองปิง อิสระตามอัธยาศัย
กำหนดการ
 
     ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     28 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     HK PK-2/EDC
ทัวร์
     PACKAGE B ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ แฮปปี้พลัส 3D2N 5,555.-
สายการบิน
     package tour
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     5,555 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ฮ่องกง วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านสมุนไพร ดิสนีย์แลนด์ อิสระตามอัธยาศัย
กำหนดการ
 
     ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     28 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     HK PK-3/EDC
ทัวร์
     PACKAGE C ฮ่องกง ดิสนี่ย์แลนด์ แฮปปี้พลัส 4D3N 6,666.-
สายการบิน
     package tour
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
     6,666 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     ฮ่องกง วัดกังหัน วัดหวังต้าเซียน ร้านจิวเวอร์รี่ ร้านสมุนไพร ช้อปปิ้งจิมแซจุ่ย ดิสนีย์แลนด์ อิสระตามอัธยาศัย
กำหนดการ
 
     ตั้งแต่วันนี้ ถึง 2 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     28 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     HK WE-5/PBT
ทัวร์
     ฝุดๆ มาเก๊า จูไห่ 3วัน2คืน (JUL-AUG16) 7,555.-
สายการบิน
     Thai Smile
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     7,555 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     มาเก๊า จูไห่ ซิตี้ทัวร์ ตลาดใต้ดินก๊งเป่ย วัดไป๋หลิน หรือวัดดอกบัวขาว วิหารเซนต์ปอล THE VENETIAN
กำหนดการ
 
Update ครั้งล่าสุด
     28 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     HK FD-98/Z
ทัวร์
     FD ฮ่องกง จูไห่ มาเก๊า 3 วัน (JUN - DEC 2016) 9,999.-
สายการบิน
     Air Asia
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งนาธาน - จูไห่ ถนนคู่รัก The Lover’s Road – หวีหนี่ – วัดผู่โถว – สวนหยวนหมิงหยวน – ชมสุดยอดโชว์อันตระการตา จูไห่ - มาเก๊า - นมัสการเจ้าแม่กวนอิม/ชิมขนมพื้นเมือง - วัดอาม่า - โบสถ์เซนต์ปอล -เซนาโด้สแควร์- ชมเดอะเวเนเชี่ยน
กำหนดการ
 
     วันที่ 3 - 5 กันยายน 2559
     วันที่ 10 - 12 กันยายน 2559
     วันที่ 17 - 19 กันยายน 2559
     วันที่ 22 - 24 กันยายน 2559
     วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ถึง วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2559
     วันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2559
     วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2559
     วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2559
     วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2559
     วันที่ 5 - 7 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2559
     วันที่ 17 - 19 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 19 - 21 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 26 - 28 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 1 - 3 ธันวาคม 2559
     วันที่ 8 - 10 ธันวาคม 2559
     วันที่ 10 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 12 ตุลาคม 2559
     วันที่ 17 - 19 ธันวาคม 2559
     วันที่ 22 - 24 ธันวาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     28 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     HK CX-13/WS
ทัวร์
     ฮ่องกง เซินเจิ้น จูไห่ 3วัน finale 3 City 9,999.-
สายการบิน
     Cathay pacific Airways
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     9,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     เซินเจิ้น - หวอหลู่ - จูไห่ - หวีหนี่ - วัดผู่ถ่อ - สวนหยวนหมิง - ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน - รีพลัสเบย์ - อ่าววิคตอเรีย - ช้อปปิ้ง
กำหนดการ
 
     วันที่ 2 - 4 ตุลาคม 2559
     วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2559
     วันที่ 16 - 18 ตุลาคม 2559
     วันที่ 21 - 23 ตุลาคม 2559
     วันที่ 27 - 29 ตุลาคม 2559
     วันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2559
     วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     28 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     HK HX-121/Z
ทัวร์
     ฮ่องกง นองปิง จูไห่ เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน (JUL - OCT 16 ) 11,999.-
สายการบิน
     Hong Kong Airlines
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,999 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง+โชว์สุดอลังการกับนักแสดงกว่าร้อยชีวิต ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ หลอวู่ เซ็นเตอร์ ช้อปปิ้งย่านดังถนนนาธาน ฮ่องกง
กำหนดการ
 
     วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 2 กันยายน 2559
     วันที่ 3 - 5 กันยายน 2559
     วันที่ 7 - 9 กันยายน 2559
     วันที่ 10 - 12 กันยายน 2559
     วันที่ 17 - 19 กันยายน 2559
     วันที่ 21 - 23 กันยายน 2559
     วันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2559
     วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2559
     วันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2559
     วันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2559
     วันที่ 26 - 28 ตุลาคม 2559
     วันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     28 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     HK CX-104/TK
ทัวร์
     HONGKONG MACAU ZHUHAI 4D 2N BY CX706 11,500.-
สายการบิน
     Cathay pacific Airways
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     4 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,500 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ช้อปปิ้งถ่ายรูป ท่าเรือประมงเก่า - โบสถ์เซ็นต์พอล - เซนาโด้ สแควร์ – ร้านขนมของฝาก - เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก-รูปปั้นFisher Girl-วัดพูโถ่ว-ช้อปปิ้ง ร้านผ้าไหม-ร้านชา - ร้านหยก-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ก่งเป่ย-ชมโชว์ที่ หยวน หมิง หยวน - จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย
กำหนดการ
 
     วันที่ 15 - 18 กันยายน 2559
     วันที่ 22 - 25 กันยายน 2559
     วันที่ 29 กันยายน 2559 ถึง วันที่ 2 ตุลาคม 2559
     วันที่ 6 - 9 ตุลาคม 2559
     วันที่ 20 - 23 ตุลาคม 2559
     วันที่ 27 - 30 ตุลาคม 2559
     วันที่ 10 - 13 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 17 - 20 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2559
     วันที่ 8 - 11 ธันวาคม 2559
     วันที่ 15 - 18 ธันวาคม 2559
     วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2559
Update ครั้งล่าสุด
     28 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     HK FD-1/GE
ทัวร์
     EASY ENJOY MACAU-HONGKONG 3D2N (SEP) 11,900.-
สายการบิน
     Air Asia
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     มาเก๊า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดอาม่า โบสถ์เซ็นต์ปอล เซนาโด้สแควร์ เวเนเชี่ยน ร้านขนมพื้นเมืองมาเก๊า ติ่มซำ วัดแชกงหมิว (วัดกังหัน) หาดรีพลัสเบย์ โรงงานจิวเวอรี่ ช๊อปปิ้งจิมซาจุ่ย
กำหนดการ
 
     วันที่ 1 - 3 กันยายน 2559
     วันที่ 4 - 6 กันยายน 2559
     วันที่ 8 - 10 กันยายน 2559
     วันที่ 11 - 13 กันยายน 2559
     วันที่ 16 - 18 กันยายน 2559
     วันที่ 18 - 20 กันยายน 2559
     วันที่ 22 - 24 กันยายน 2559
     วันที่ 25 - 27 กันยายน 2559
Update ครั้งล่าสุด
     28 ส.ค. 59 

รหัสทัวร์
     HK CX-103/TK
ทัวร์
     HONGKONG MACAU ZHUHAI 3D 2N BY CX616 (June - December ) 11,900.-
สายการบิน
     Cathay pacific Airways
ประเทศ
     ฮ่องกง
ระยะเวลา
     3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
     11,900 baht
ไฮไลท์ทัวร์
     มาเก๊า–เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล-ช้อปปิ้งถ่ายรูป ท่าเรือประมงเก่า - โบสถ์เซ็นต์พอล - เซนาโด้ สแควร์ – ร้านขนมของฝาก - เมืองจูไห่ - ถนนคู่รัก-รูปปั้นFisher Girl-วัดพูโถ่ว-ช้อปปิ้ง ร้านผ้าไหม-ร้านชา - ร้านหยก-ช้อปปิ้งตลาดใต้ดิน ก่งเป่ย-ชมโชว์ที่ หยวน หมิง หยวน - จูไห่ – ฮ่องกง – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – โรงงานจิวเวอร์รี่ - อิสระช้อปปิ้ง จิมซาจุ่ย
กำหนดการ
 
     วันที่ 2 - 4 กันยายน 2559
     วันที่ 3 - 5 กันยายน 2559
     วันที่ 9 - 11 กันยายน 2559
     วันที่ 10 - 12 กันยายน 2559
     วันที่ 17 - 19 กันยายน 2559
     วันที่ 24 - 26 กันยายน 2559
     วันที่ 1 - 3 ตุลาคม 2559
     วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2559
     วันที่ 14 - 16 ตุลาคม 2559
     วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2559
     วันที่ 15 - 17 ตุลาคม 2559
     วันที่ 22 - 24 ตุลาคม 2559
     วันที่ 29 - 30 ตุลาคม 2559
     วันที่ 4 - 6 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 25 - 27 พฤศจิกายน 2559
     วันที่ 3 - 5 ธันวาคม 2559
     วันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2559
     วันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึง วันที่ 1 มกราคม 2560
Update ครั้งล่าสุด
     28 ส.ค. 59 

รายการทัวร์ 10 รายการ จาก 70 รายการ 
» ข่าวสาร-โปรโมชั่น ทัวร์ฮ่องกง
ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป 
Aug 8, 2016 
ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป เซินเจิ้น จูไห่ ต้องใช้วีซ่าเดี่ยวจากไทยเท่านั้น

กต. ระบุ ตม.จีน ระงับ VISA ON ARRIVAL 
Aug 8, 2016 
กต. ระบุ ตม.จีน ระงับ VISA ON ARRIVAL แบบกะทันหัน 22 ประเทศ ไม่ใช่เฉพาะไทย แนะต้องขอวีซ่าก่อนเดินทางทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกงท่องเที่ยวฮ่องกงแพคเกจทัวร์ฮ่องกง บริษัททัวร์ฮ่องกง


HongkongTourHoliday.Com ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้กับอุปกรณ์เคลื่อนที่  อาทิ โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน, แท็บเล็ต ทั้งระบบปฎิบัติการ IOS และ   Android


สงวนลิขสิทธิ์ 2557-2559 บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด | Copyright © 2011-2016 EDC Travel Plus Co.,Ltd. All right reserved

offline Close

Image

offline Close

Image